884 881 080

ata.surowce@gmail.com

ATA to firma oferująca kompletny program innowacyjnego systemu opieki nad kotłowniami, wytyczającego nowe standardy efektywności.Naszym celem jest wysoka jakość oferowanych usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia firm w produkty energetyczne. Działalność firmy obejmuje:

1. Surowce energetyczne stałe- węgiel we wszystkich rodzajach i frakcjach
2. Surowce energetyczne płynne - oleje opałowe
3. Biomasa rolna, leśna
4. eko - alternatywne paliwa stałe
5. naturalne substancje pro- ekologiczne
6. transport - logistyka


ATA zajmuje się:

- opieką kotłowni i zabezpiecza ją na sezon grzewczy w stosowne ilości właściwych surowców energetycznych
- administracją
- zarządzaniem
- dzierżawą
- analizą dokumentacji technicznej
- oceną stanu technicznego kotłowni
- aktualną przydatnością kotłowni pod kątem przepisów UE w zakresie ochrony środowiska
- przeprowadzaniem bieżących remontów i inwestycji
- dokonuje zbilansowanej analizy kosztów
- nadzorem technicznym prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem


Oczekiwania wobec klientów zmuszają nas do nowoczesnych, innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań zaopatrywane ciepło mając na celu ograniczenie szkodliwych związków przedostających się do atmosfery. Firma daje tym samym pełen komfort odbioru ciepła lub pary w czystej postaci. Wdrażamy nowe pomysły i rozwiązania,staramy się aby nasi klienci zawsze mieli w nas profesjonalne wsparcie. Zachęcamy państwa do zapoznania się z ofertą naszych usług oraz bezpośredniego kontaktu z konsultantami firmy ATA. Chętnie przedstawimy więcej szczegółów dotyczących naszej oferty pod numerem telefonu 725 244 953 ATA informuje że nawiązuje współpracę z podmiotami w zakresie działań systemowych obejmujących pełne zabezpieczenie kompleksowe firm w potrzeby energetyczne tj. ciepłą wodę i parę. ATA obejmuje na tą okoliczność opieką przedmiotową kotłownię i zabezpiecza ją na sezon grzewczy w stosowne ilości właściwych surowców energetycznych. Działania ATA w zakresie zastępstwa w produkcji ciepła w różnej postaci i wielkości są realizowane na podstawie umów współpracy obejmujących czasową jurysdykcję ATA nad określoną substancją kotłową poprzez jej administrację, zarządzanie, dzierżawę i nadzór techniczno-technologiczny realizowany poprzez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem.

ATA idzie w kierunku poprawy jakości zaopatrzenia danej jednostki w ekologiczne ciepło uruchamiając stałe unowocześnianie przedmiotowej infrastruktury i idące w kierunku wprowadzania innowacyjnych ekologicznych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i pyłów. Firma ATA daje tym samym zleceniodawcy pełen komfort odbioru samego ciepła lub pary w czystej jej postaci dla jego odbiorców i odbiorników poprzez zakup od ATA gotowego produktu tj. ciepłej wody lub pary wytwarzanej w kotłowni zleceniodawcy a rozliczanej wg. wyliczeń urządzeń pomiarowych. ATA tym samym wprowadza kompleksowy system zastępstwa działań części działu głównego energetyka, działu zakupu i działu kontroli jakości zabezpieczając jednocześnie w pełni ilość i jakość systemowych mediów.

Nawiązanie współpracy następuje poprzez cykl działań określonych w standardowych procedurach ATA obejmujących system uzgodnień wstępnych, analizę dokumentacji technicznej, ocenę stanu technicznego kotłowni w tym aktualną jej przydatność pod kątem przepisów UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz konieczności przeprowadzenia bieżących remontów jak również ewentualnych inwestycji. Na tej podstawie dokonuje się zbilansowanej analizy aktualnych kosztów wg. których będzie można określić przyszły koszt produkcji 1 Gj ciepła.

SZYBKI KONTAKT

Ireneusz Nowak
tel: 884 881 080
tel: 724 354 436
fax: 61 87 92 384
E-mail: ata.surowce@gmail.com

LOKALIZACJA